Nasz Mały Książe

Twój 1% ma znaczenie:

Darowizny można wpłacać na:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
PEKAO S.A. Oddział 1 w Warszawie
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Alberta Aleksandra Kalińskiego

lub poprzez stronę Fundacji.

Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste, wystarczy wpisać w formularzu PIT:

- nr KRS fundacji: 0000037904;
- oraz w pozycji Cel szczegółowy 1%: nr 6664 Kaliński Albert Aleksander.

Twój 1% ma znaczenie
Alberta wspierają: Dooperele Stosunki.pl Landkiting