Nasz Mały Ksi±że

Podziękowania:

W pomoc zaangażowali się:

Biżuteria artystyczna - Dooperelle
landkiting.pl

Stosunki.plMariusz Przybycień,
Robert Franckowski,
Rafał Widawski,
Tomek Stobierski,
Gosia Skorwider,
Piotr Krupa,
Tomasz Pruszczyński,
Michał Maliński,
Pustoła Katarzyna,
Kasiorowska Katarzyna,
Orłowski Maciej
Karwacka Karolina,
Jedrzejczak Andrzej, 
Str±k Magdalena,
Poręba Michał

Dziękujemy Wam wszystkim ogromnie.

 

Twój 1% ma znaczenie
Alberta wspieraj±: Dooperele Stosunki.pl Landkiting